De transitievergoeding, wat veranderd er in 2015?

Transitievergoeding berekenenIn de ontslagwet komen vanaf 1 juli 2015 een aantal wijzigingen. De transitievergoeding is er daar één van. Om u een duidelijk beeld te geven, hebben wij een aantal belangrijke punten op een rijtje gezet.

Wat is de transitievergoeding?

Allereerst is het natuurlijk handig om te weten wat de transitievergoeding precies is. De transitievergoeding vervangt de huidige ontslagvergoeding (kantonrechtersformule). Deze wordt beperkt en heet vanaf 1 juli 2015 de transitievergoeding. De reden hiervan is dat de doorstroom in de arbeidsmarkt hierdoor beter op gang komt. Doordat werkgevers minder ontslagvergoeding hoeven te betalen, kunnen zij ouderen mensen eerder ontslaan, waardoor jonge mensen een grotere kans in de arbeidsmarkt hebben.

De hoogte van de transitievergoeding

Omdat er heel wat veranderd aan de vergoeding, is het fijn om dit op een rijtje te hebben.

Algemeen

  • De transitievergoeding is maximaal 75.000 euro of maximaal 1 jaarsalaris, indien het bedrag van het jaarsalaris hoger ligt.
  • Per gewerkt dienstjaar krijgt u 1/3 maandsalaris.

Uitzonderingen

  • Heeft u langer dan 10 jaar gewerkt bij dezelfde werkgever? Dan krijgt u 1/2 maandsalaris vanaf het 10e dienstjaar.
  • Bent u ouder dan 50 en heeft u 10 jaar of langer bij dezelfde werkgever gewerkt? Dan krijgt u vanaf het 10e dienstjaar 1 maandsalaris per dienstjaar. Dit geldt niet als het bedrijf waar u werkt minder dan 25 werknemers heeft.

Bij deze uitzonderingen geldt de algemene regel, van maximaal 75.000 euro of 1 jaarsalaris indien hoger, nog wel. Kosten van scholing of outplacement mag de werkgever nog van de transitievergoeding aftrekken.

Wanneer krijgt u geen transitievergoeding?

U krijgt geen transitievergoeding als uw ontslag een gevolg is van een door u gegeven dringende reden (ontslag op staande voet). Ook krijgt u geen transitievergoeding als u onder de 18 jaar bent en minder dan 12 uur per week werkt of als u de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt. Als het bedrijf waar u werkt failliet gaat of in de schuldsanering zit, krijgt u helaas ook niets.

Tips

Tips voor werknemers zijn met al deze wijzigen en minderingen natuurlijk erg handig.

  1. Zorg voor een goede afhandeling van de betaling. Deze moet u namelijk zelf met uw werknemer afspreken. Denk goed na over wat u nodig heeft, heeft u alles in 1 keer nodig (dan gaat er veel belasting af) of kan het ook in kleine stukjes?
  2. Stem niet zomaar in met een mindering van de transitievergoeding. U heeft er recht op!
  3. Vraag persoonlijk advies voor uw situatie aan een ontslagadvocaat.
  4. Controleer de CAO, hier kunnen belangrijke dingen omtrent ontslag in staan.